Forside

Velkommen til KragerøAdvokatene

 

Vår målsetting er å yte bistand på høyt faglig nivå ut fra strenge krav

til etisk standard. Klientene bistås i rettergang og med juridisk

rådgivning innenfor de fleste rettsområder.

Vi legger stor vekt på personlig kontakt i vårt arbeid.

Bistanden er målrettet og løsningsorientert.

 

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker bistand.

Våre oppdragsgivere er bedrifter, offentlige instanser og privatpersoner.

KragerøAdvokatene

Rådhusgata 3

P.b. 171

3791 Kragerø

 

tlf: +47 35980700

e-post & mobil

Copyright © All Rights Reserved