Alminnelig praksis

alminnelig praksis

 

Hva Kan vi bistå med?

 

 

 

Vi kan bistå ved juridisk rådgivning og rettergang på de fleste rettsområder.

 

 • Arbeidsrett
 • Arv og skifte
 • Barnevern/barnerett
 • Boligrett
 • Erstatningsrett
 • Eiendomsoverdragelser
 • Eiendomstvister
 • EØS-rett
 • Konkurs- og insolvensrett
 • Kontraktsrett
 • Plan- og bygningsrett
 • Separasjon/skilsmisse
 • Strafferett
 • Selskapsrett
 • Trygderett
 • Tvangsfullbyrdelse

 

KragerøAdvokatene

Rådhusgata 3

P.b. 171

3791 Kragerø

 

tlf: +47 35980700

e-post & mobil

Copyright © All Rights Reserved