Om oss

Advokat

Johan Tønnes Løchstøer

Tønnes studerte ved Universitetet i Oslo og avla juridisk embetseksamen høsten 1974.

 

Under studiene arbeidet han som saksbehandler ved Rikstrygdeverket.

 

Fra januar 1975 og til september 1977 arbeidet han i kommunal- og arbeidsdepartemenetet der arbeidsområdet var arbeidsmiljøloven og bedriftsdemokratireformen.

 

Tønnes var dommerfullmektig i Kragerø herredsrett fra september 1977 til september 1979.

 

Han har drevet selvstendig advokatvirksomhet i Kragerø fra september 1979.

 

Arbeidsområdet er alminnelig juridisk praksis, med fokus på offentlig sektor og strafferett.

 

Tønnes er fast forsvarer ved Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett.

 

Advokat

Marie R. Edwardsen

Marie avla juridisk embetseksamen i 2003.

 

Marie har arbeidet som advokat siden høsten 2003, og etablerte egen

praksis i 2006.

 

Marie har erfaring fra de fleste rettsområder, men jobber i hovedsak med familierett, arverett, kontraktsrett og barnevernsaker.

 

Marie har flere styreverv, og tok eksamen i styrekompetanse på BI i 2007.

 

Kontaktinformasjon til Advokat Marie R. Edwardsen.

Advokatfullmektig

Sara Benedicte Løchstøer

Benedicte er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo (2015).

Under studiet hadde Benedicte fokus på kontraktsrett, med valgfag i

blant annet internasjonal privatrett og engelsk kontraktsrett.

Hun skrev masteroppgave innenfor internasjonal privatrett med tema:

"Partsautonomi som lovvalgsregel i internasjonale kontraktsforhold".

 

Benedicte er ansatt som advokatfullmektig fra høsten 2015.

 

 

KragerøAdvokatene

Rådhusgata 3

P.b. 171

3791 Kragerø

 

tlf: +47 35980700

e-post & mobil

Copyright © All Rights Reserved